• <input id="0u060"><menu id="0u060"></menu></input>
  <optgroup id="0u060"><optgroup id="0u060"></optgroup></optgroup>
  <optgroup id="0u060"></optgroup>
 • <menu id="0u060"><tt id="0u060"></tt></menu>
  客戶咨詢熱線:
  13570989565
  首頁 > 產品中心 > > OMEGA熱電偶 > 5SRTC-TT-T-40-72OMEGA帶快速接頭熱電偶

  OMEGA帶快速接頭熱電偶

  簡要描述:QIN及QSS系列OMEGA帶快速接頭熱電偶護套直徑有以下選擇:1/16、1/8、3/16和1/4英寸,標準長度為12、18、24英寸。護套材料:Inconel或SS,分度號:J、K、N、E、T可選。

  • 產品型號:5SRTC-TT-T-40-72
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2020-11-02
  詳細介紹

   QIN及QSS系列OMEGA帶快速接頭熱電偶

  詳情介紹:

  QIN及QSS系列美國OMEGA熱電偶
  快速接頭熱電偶, 標準大小壓塑連接器,型號JQIN熱電偶, KQIN熱電偶, TQIN熱電偶, EQIN熱電偶, JQSS熱電偶, KQSS熱電偶, TQSS熱電偶, EQSS熱電偶

  ● 插頭長久地壓在屏蔽上 
  ● 標準大小熱電偶連接器,帶有分度號的顏色
  ● 304SS, 321SS或 Inconel屏蔽可供選擇
  ● 強力可彎曲設計 
  ● 抗振動、高溫、高壓 
  ● 連接器本身可耐溫攝氏 220度 (華氏425度)
  ● 高精度材料制成

  QIN及QSS系列美國omega熱電偶的護套直徑有以下選擇: 1/16、1/8、3/16和1/4英寸, 標準長度為12、18、24英寸。QIN及QSS系列美國OMEGA熱電偶配套的插頭/插座和夾子免費贈送??筛鶕枰ㄖ铺厥忾L度。詳細情況請聯絡銷售人員。
  QIN及QSS系列美國OMEGA熱電偶標準尺寸 -標準快速接頭探頭焊點接地類型: G (接地式), E (暴露式), U (不接地式)

  合金/美國國家標準
  顏色號 

  屏蔽
  直徑(英寸)

  型號
  12英寸長度 

  型號
  18英寸長度 

  型號
  24英寸長度 

  J
  鐵-鎳銅 
  Inconel護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  JQIN-116E-12
  JQIN-18E-12
  JQIN-316E-12
  JQIN-14E-12

  JQIN-116E-18
  JQIN-18E-18
  JQIN-316E-18
  JQIN-14E-18

  JQIN-116E-24
  JQIN-18E-24
  JQIN-316E-24
  JQIN-14E-24

  J
  鐵-鎳銅
  304 SS護管

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  JQSS-116E-12
  JQSS-18E-12
  JQSS-316E-12
  JQSS-14E-12

  JQSS-116E-18
  JQSS-18E-18
  JQSS-316E-18
  JQSS-14E-18

  JQSS-116E-24
  JQSS-18E-24
  JQSS-316E-24
  JQSS-14E-24

  K
  CHROMEGA ® - ALOMEGA ®
   Inconel屏蔽 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQIN-116E-12
  KQIN-18E-12
  KQIN-316E-12
  KQIN-14E-12

  KQIN-116E-18
  KQIN-18E-18
  KQIN-316E-18
  KQIN-14E-18

  KQIN-116E-24
  KQIN-18E-24
  KQIN-316E-24
  KQIN-14E-24

  K
  CHROMEGA ® - ALOMEGA ®
   304 SS護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQSS-116E-12
  KQSS-18E-12
  KQSS-316E-12
  KQSS-14E-12

  KQSS-116E-18
  KQSS-18E-18
  KQSS-316E-18
  KQSS-14E-18

  KQSS-116E-24
  KQSS-18E-24
  KQSS-316E-24
  KQSS-14E-24

  K
  CHROMEGA ® - ALOMEGA ® -
  超級 OMEGACLAD ® XL
  護管

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQXL-116E-12
  KQXL-18E-12
  KQXL-316E-12
  KQXL-14E-12

  KQXL-116E-18
  KQXL-18E-18
  KQXL-316E-18
  KQXL-14E-18

  KQXL-116E-24
  KQXL-18E-24
  KQXL-316E-24
  KQXL-14E-24

  N
  OMEGA-P ® - ® - OMEGA-N ®
  超級 OMEGACLAD ® XL
  護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  NQXL-116E-12
  NQXL-18E-12
  NQXL-316E-12
  NQXL-14E-12

  NQXL-116E-18
  NQXL-18E-18
  NQXL-316E-18
  NQXL-14E-18

  NQXL-116E-24
  NQXL-18E-24
  NQXL-316E-24
  NQXL-14E-24

  E
  CHROMEGA ® - ® - Constantan
  Inconel屏蔽 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  EQIN-116E-12
  EQIN-18E-12
  EQIN-316E-12
  EQIN-14E-12

  EQIN-116E-18
  EQIN-18E-18
  EQIN-316E-18
  EQIN-14E-18

  EQIN-116E-24
  EQIN-18E-24
  EQIN-316E-24
  EQIN-14E-24

  E
  CHROMEGA ® - ® - Constantan
  304 SS 護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  EQSS-116E-12
  EQSS-18E-12
  EQSS-316E-12
  EQSS-14E-12

  EQSS-116E-18
  EQSS-18E-18
  EQSS-316E-18
  EQSS-14E-18

  EQSS-116E-24
  EQSS-18E-24
  EQSS-316E-24
  EQSS-14E-24

  T
  銅-鎳銅
  Inconel護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  TQIN-116E-12
  TQIN-18E-12
  TQIN-316E-12
  TQIN-14E-12

  TQIN-116E-18
  TQIN-18E-18
  TQIN-316E-18
  TQIN-14E-18

  TQIN-116E-24
  TQIN-18E-24
  TQIN-316E-24
  TQIN-14E-24

  T
  銅-鎳銅
  304 SS護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  TQSS-116E-12
  TQSS-18E-12
  TQSS-316E-12
  TQSS-14E-12

  TQSS-116E-18
  TQSS-18E-18
  TQSS-316E-18
  TQSS-14E-18

  TQSS-116E-24
  TQSS-18E-24
  TQSS-316E-24
  TQSS-14E-24

   

  合金/美國國家標準
  顏色號 

  屏蔽
  直徑(英寸)

  型號
  12英寸長度 

  型號
  18英寸長度 

  型號
  24英寸長度 

  J
  鐵-鎳銅 
  InconUl護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  JQIN-116U-12
  JQIN-18U-12
  JQIN-316U-12
  JQIN-14U-12

  JQIN-116U-18
  JQIN-18U-18
  JQIN-316U-18
  JQIN-14U-18

  JQIN-116U-24
  JQIN-18U-24
  JQIN-316U-24
  JQIN-14U-24

  J
  鐵-鎳銅
  304 SS護管

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  JQSS-116U-12
  JQSS-18U-12
  JQSS-316U-12
  JQSS-14U-12

  JQSS-116U-18
  JQSS-18U-18
  JQSS-316U-18
  JQSS-14U-18

  JQSS-116U-24
  JQSS-18U-24
  JQSS-316U-24
  JQSS-14U-24

  K
  CHROMUGA ® - ALOMUGA ®
   InconUl屏蔽 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQIN-116U-12
  KQIN-18U-12
  KQIN-316U-12
  KQIN-14U-12

  KQIN-116U-18
  KQIN-18U-18
  KQIN-316U-18
  KQIN-14U-18

  KQIN-116U-24
  KQIN-18U-24
  KQIN-316U-24
  KQIN-14U-24

  K
  CHROMUGA ® - ALOMUGA ®
   304 SS護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQSS-116U-12
  KQSS-18U-12
  KQSS-316U-12
  KQSS-14U-12

  KQSS-116U-18
  KQSS-18U-18
  KQSS-316U-18
  KQSS-14U-18

  KQSS-116U-24
  KQSS-18U-24
  KQSS-316U-24
  KQSS-14U-24

  K
  CHROMUGA ® - ALOMUGA ® -
  超級 OMUGACLAD ® XL
  護管

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQXL-116U-12
  KQXL-18U-12
  KQXL-316U-12
  KQXL-14U-12

  KQXL-116U-18
  KQXL-18U-18
  KQXL-316U-18
  KQXL-14U-18

  KQXL-116U-24
  KQXL-18U-24
  KQXL-316U-24
  KQXL-14U-24

  N
  OMUGA-P ® - ® - OMUGA-N ®
  超級 OMUGACLAD ® XL
  護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  NQXL-116U-12
  NQXL-18U-12
  NQXL-316U-12
  NQXL-14U-12

  NQXL-116U-18
  NQXL-18U-18
  NQXL-316U-18
  NQXL-14U-18

  NQXL-116U-24
  NQXL-18U-24
  NQXL-316U-24
  NQXL-14U-24

  E
  CHROMUGA ® - Constantan
  InconUl屏蔽 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  EQIN-116U-12
  EQIN-18U-12
  EQIN-316U-12
  EQIN-14U-12

  EQIN-116U-18
  EQIN-18U-18
  EQIN-316U-18
  EQIN-14U-18

  EQIN-116U-24
  EQIN-18U-24
  EQIN-316U-24
  EQIN-14U-24

  E

  CHROMUGA ® - ® - Constantan
  304 SS 護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  UQSS-116U-12
  UQSS-18U-12
  UQSS-316U-12
  UQSS-14U-12

  UQSS-116U-18
  UQSS-18U-18
  UQSS-316U-18
  UQSS-14U-18

  UQSS-116U-24
  UQSS-18U-24
  UQSS-316U-24
  UQSS-14U-24

  T
  銅-鎳銅
  InconUl護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  TQIN-116U-12
  TQIN-18U-12
  TQIN-316U-12
  TQIN-14U-12

  TQIN-116U-18
  TQIN-18U-18
  TQIN-316U-18
  TQIN-14U-18

  TQIN-116U-24
  TQIN-18U-24
  TQIN-316U-24
  TQIN-14U-24

  T
  銅-鎳銅
  304 SS護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  TQSS-116U-12
  TQSS-18U-12
  TQSS-316U-12
  TQSS-14U-12

  TQSS-116U-18
  TQSS-18U-18
  TQSS-316U-18
  TQSS-14U-18

  TQSS-116U-24
  TQSS-18U-24
  TQSS-316U-24
  TQSS-14U-24

   

  合金/美國國家標準
  顏色號 

  屏蔽
  直徑(英寸)

  型號
  12英寸長度 

  型號
  18英寸長度 

  型號
  24英寸長度 

  J
  鐵-鎳銅 
  InconGl護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  JQIN-116G-12
  JQIN-18G-12
  JQIN-316G-12
  JQIN-14G-12

  JQIN-116G-18
  JQIN-18G-18
  JQIN-316G-18
  JQIN-14G-18

  JQIN-116G-24
  JQIN-18G-24
  JQIN-316G-24
  JQIN-14G-24

  J
  鐵-鎳銅
  304 SS護管

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  JQSS-116G-12
  JQSS-18G-12
  JQSS-316G-12
  JQSS-14G-12

  JQSS-116G-18
  JQSS-18G-18
  JQSS-316G-18
  JQSS-14G-18

  JQSS-116G-24
  JQSS-18G-24
  JQSS-316G-24
  JQSS-14G-24

  K
  CHROMGGA ® - ALOMGGA ®
   InconGl屏蔽 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQIN-116G-12
  KQIN-18G-12
  KQIN-316G-12
  KQIN-14G-12

  KQIN-116G-18
  KQIN-18G-18
  KQIN-316G-18
  KQIN-14G-18

  KQIN-116G-24
  KQIN-18G-24
  KQIN-316G-24
  KQIN-14G-24

  K
  CHROMGGA ® - ALOMGGA ®
   304 SS護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQSS-116G-12
  KQSS-18G-12
  KQSS-316G-12
  KQSS-14G-12

  KQSS-116G-18
  KQSS-18G-18
  KQSS-316G-18
  KQSS-14G-18

  KQSS-116G-24
  KQSS-18G-24
  KQSS-316G-24
  KQSS-14G-24

  K
  CHROMGGA ® - ALOMGGA ® -
  超級 OMGGACLAD ® XL
  護管

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  KQXL-116G-12
  KQXL-18G-12
  KQXL-316G-12
  KQXL-14G-12

  KQXL-116G-18
  KQXL-18G-18
  KQXL-316G-18
  KQXL-14G-18

  KQXL-116G-24
  KQXL-18G-24
  KQXL-316G-24
  KQXL-14G-24

  N
  OMGGA-P ® - ® - OMGGA-N ®
  超級 OMGGACLAD ® XL
  護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  NQXL-116G-12
  NQXL-18G-12
  NQXL-316G-12
  NQXL-14G-12

  NQXL-116G-18
  NQXL-18G-18
  NQXL-316G-18
  NQXL-14G-18

  NQXL-116G-24
  NQXL-18G-24
  NQXL-316G-24
  NQXL-14G-24

  E

  CHROMGGA ® - ® - Constantan
  InconGl屏蔽 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  EQIN-116G-12
  EQIN-18G-12
  EQIN-316G-12
  EQIN-14G-12

  EQIN-116G-18
  EQIN-18G-18
  EQIN-316G-18
  EQIN-14G-18

  EQIN-116G-24
  EQIN-18G-24
  EQIN-316G-24
  EQIN-14G-24

  E
  CHROMGGA ®  - Constantan
  304 SS 護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  EQSS-116G-12
  EQSS-18G-12
  EQSS-316G-12
  EQSS-14G-12

  EQSS-116G-18
  EQSS-18G-18
  EQSS-316G-18
  EQSS-14G-18

  EQSS-116G-24
  EQSS-18G-24
  EQSS-316G-24
  EQSS-14G-24

  T
  銅-鎳銅
  InconGl護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  TQIN-116G-12
  TQIN-18G-12
  TQIN-316G-12
  TQIN-14G-12

  TQIN-116G-18
  TQIN-18G-18
  TQIN-316G-18
  TQIN-14G-18

  TQIN-116G-24
  TQIN-18G-24
  TQIN-316G-24
  TQIN-14G-24

  T
  銅-鎳銅
  304 SS護管 

  1/16
  1/8
  3/16
  1/4

  TQSS-116G-12
  TQSS-18G-12
  TQSS-316G-12
  TQSS-14G-12

  TQSS-116G-18
  TQSS-18G-18
  TQSS-316G-18
  TQSS-14G-18

  TQSS-116G-24
  TQSS-18G-24
  TQSS-316G-24
  TQSS-14G-24

  OMEGA帶快速接頭熱電偶的其他型號:

  JQIN-116E-12
  JQIN-18E-12
  JQIN-316E-12
  JQIN-14E-12
  JQIN-116E-18
  JQIN-18E-18
  JQIN-316E-18
  JQIN-14E-18
  JQIN-116E-24
  JQIN-18E-24
  JQIN-316E-24
  JQIN-14E-24
  JQSS-116E-12
  JQSS-18E-12
  JQSS-316E-12
  JQSS-14E-12
  JQSS-116E-18
  JQSS-18E-18
  JQSS-316E-18
  JQSS-14E-18
  JQSS-116E-24
  JQSS-18E-24
  JQSS-316E-24
  JQSS-14E-24
  KQIN-116E-12
  KQIN-18E-12
  KQIN-316E-12
  KQIN-14E-12
  KQIN-116E-18
  KQIN-18E-18
  KQIN-316E-18
  KQIN-14E-18
  KQIN-116E-24
  KQIN-18E-24
  KQIN-316E-24
  KQIN-14E-24
  KQSS-116E-12
  KQSS-18E-12
  KQSS-316E-12
  KQSS-14E-12
  KQSS-116E-18
  KQSS-18E-18
  KQSS-316E-18
  KQSS-14E-18
  KQSS-116E-24
  KQSS-18E-24
  KQSS-316E-24
  KQSS-14E-24
  KQXL-116E-12
  KQXL-18E-12
  KQXL-316E-12
  KQXL-14E-12
  KQXL-116E-18
  KQXL-18E-18
  KQXL-316E-18
  KQXL-14E-18
  KQXL-116E-24
  KQXL-18E-24
  KQXL-316E-24
  KQXL-14E-24
  NQXL-116E-12
  NQXL-18E-12
  NQXL-316E-12
  NQXL-14E-12
  NQXL-116E-18
  NQXL-18E-18
  NQXL-316E-18
  NQXL-14E-18
  NQXL-116E-24
  NQXL-18E-24
  NQXL-316E-24
  NQXL-14E-24
  EQIN-116E-12
  EQIN-18E-12
  EQIN-316E-12
  EQIN-14E-12
  EQIN-116E-18
  EQIN-18E-18
  EQIN-316E-18
  EQIN-14E-18
  EQIN-116E-24
  EQIN-18E-24
  EQIN-316E-24
  EQIN-14E-24
  TQIN-116E-12
  TQIN-18E-12
  TQIN-316E-12
  TQIN-14E-12
  TQIN-116E-18
  TQIN-18E-18
  TQIN-316E-18
  TQIN-14E-18
  TQIN-116E-24
  TQIN-18E-24
  TQIN-316E-24
  TQIN-14E-24
  TQSS-116E-12
  TQSS-18E-12
  TQSS-316E-12
  TQSS-14E-12
  TQSS-116E-18
  TQSS-18E-18
  TQSS-316E-18
  TQSS-14E-18
  TQSS-116E-24
  TQSS-18E-24
  TQSS-316E-24
  TQSS-14E-24
  JQIN-116U-12
  JQIN-18U-12
  JQIN-316U-12
  JQIN-14U-12
  JQIN-116U-18
  JQIN-18U-18
  JQIN-316U-18
  JQIN-14U-18
  JQIN-116U-24
  JQIN-18U-24
  JQIN-316U-24
  JQIN-14U-24
  JQSS-116U-12
  JQSS-18U-12
  JQSS-316U-12
  JQSS-14U-12
  JQSS-116U-18
  JQSS-18U-18
  JQSS-316U-18
  JQSS-14U-18
  JQSS-116U-24
  JQSS-18U-24
  JQSS-316U-24
  JQSS-14U-24
  KQIN-116U-12
  KQIN-18U-12
  KQIN-316U-12
  KQIN-14U-12
  KQIN-116U-18
  KQIN-18U-18
  KQIN-316U-18
  KQIN-14U-18
  KQIN-116U-24
  KQIN-18U-24
  KQIN-316U-24
  KQIN-14U-24
  KQSS-116U-12
  KQSS-18U-12
  KQSS-316U-12
  KQSS-14U-12
  KQSS-116U-18
  KQSS-18U-18
  KQSS-316U-18
  KQSS-14U-18
  KQSS-116U-24
  KQSS-18U-24
  KQSS-316U-24
  KQSS-14U-24
  KQXL-116U-12
  KQXL-18U-12
  KQXL-316U-12
  KQXL-14U-12
  KQXL-116U-18
  KQXL-18U-18
  KQXL-316U-18
  KQXL-14U-18
  KQXL-116U-24
  KQXL-18U-24
  KQXL-316U-24
  KQXL-14U-24
  NQXL-116U-12
  NQXL-18U-12
  NQXL-316U-12
  NQXL-14U-12
  NQXL-116U-18
  NQXL-18U-18
  NQXL-316U-18
  NQXL-14U-18
  NQXL-116U-24
  NQXL-18U-24
  NQXL-316U-24
  NQXL-14U-24
  EQIN-116U-12
  EQIN-18U-12
  EQIN-316U-12
  EQIN-14U-12
  EQIN-116U-18
  EQIN-18U-18
  EQIN-316U-18
  EQIN-14U-18
  EQIN-116U-24
  EQIN-18U-24
  EQIN-316U-24
  EQIN-14U-24
  UQSS-116U-12
  UQSS-18U-12
  UQSS-316U-12
  UQSS-14U-12
  UQSS-116U-18
  UQSS-18U-18
  UQSS-316U-18
  UQSS-14U-18
  UQSS-116U-24
  UQSS-18U-24
  UQSS-316U-24
  UQSS-14U-24
  TQIN-116U-12
  TQIN-18U-12
  TQIN-316U-12
  TQIN-14U-12
  TQIN-116U-18
  TQIN-18U-18
  TQIN-316U-18
  TQIN-14U-18
  TQIN-116U-24
  TQIN-18U-24
  TQIN-316U-24
  TQIN-14U-24
  TQSS-116U-12
  TQSS-18U-12
  TQSS-316U-12
  TQSS-14U-12
  TQSS-116U-18
  TQSS-18U-18
  TQSS-316U-18
  TQSS-14U-18
  TQSS-116U-24
  TQSS-18U-24
  TQSS-316U-24
  TQSS-14U-24
  JQIN-116G-12
  JQIN-18G-12
  JQIN-316G-12
  JQIN-14G-12
  JQIN-116G-18
  JQIN-18G-18
  JQIN-316G-18
  JQIN-14G-18
  JQIN-116G-24
  JQIN-18G-24
  JQIN-316G-24
  JQIN-14G-24
  JQSS-116G-12
  JQSS-18G-12
  JQSS-316G-12
  JQSS-14G-12
  JQSS-116G-18
  JQSS-18G-18
  JQSS-316G-18
  JQSS-14G-18
  JQSS-116G-24
  JQSS-18G-24
  JQSS-316G-24
  JQSS-14G-24
  KQIN-116G-12
  KQIN-18G-12
  KQIN-316G-12
  KQIN-14G-12
  KQIN-116G-18
  KQIN-18G-18
  KQIN-316G-18
  KQIN-14G-18
  KQIN-116G-24
  KQIN-18G-24
  KQIN-316G-24
  KQIN-14G-24
  KQSS-116G-12
  KQSS-18G-12
  KQSS-316G-12
  KQSS-14G-12
  KQSS-116G-18
  KQSS-18G-18
  KQSS-316G-18
  KQSS-14G-18
  KQSS-116G-24
  KQSS-18G-24
  KQSS-316G-24
  KQSS-14G-24
  KQXL-116G-12
  KQXL-18G-12
  KQXL-316G-12
  KQXL-14G-12
  KQXL-116G-18
  KQXL-18G-18
  KQXL-316G-18
  KQXL-14G-18
  KQXL-116G-24
  KQXL-18G-24
  KQXL-316G-24
  KQXL-14G-24
  NQXL-116G-12
  NQXL-18G-12
  NQXL-316G-12
  NQXL-14G-12
  NQXL-116G-18
  NQXL-18G-18
  NQXL-316G-18
  NQXL-14G-18
  NQXL-116G-24
  NQXL-18G-24
  NQXL-316G-24
  NQXL-14G-24
  EQIN-116G-12
  EQIN-18G-12
  EQIN-316G-12
  EQIN-14G-12
  EQIN-116G-18
  EQIN-18G-18
  EQIN-316G-18
  EQIN-14G-18
  EQIN-116G-24
  EQIN-18G-24
  EQIN-316G-24
  EQIN-14G-24
  EQSS-116G-12
  EQSS-18G-12
  EQSS-316G-12
  EQSS-14G-12
  EQSS-116G-18
  EQSS-18G-18
  EQSS-316G-18
  EQSS-14G-18
  EQSS-116G-24
  EQSS-18G-24
  EQSS-316G-24
  EQSS-14G-24
  TQIN-116G-12
  TQIN-18G-12
  TQIN-316G-12
  TQIN-14G-12
  TQIN-116G-18
  TQIN-18G-18
  TQIN-316G-18
  TQIN-14G-18
  TQIN-116G-24
  TQIN-18G-24
  TQIN-316G-24
  TQIN-14G-24
  TQSS-116G-12
  TQSS-18G-12
  TQSS-316G-12
  TQSS-14G-12
  TQSS-116G-18
  TQSS-18G-18
  TQSS-316G-18
  TQSS-14G-18
  TQSS-116G-24
  TQSS-18G-24
  TQSS-316G-24
  TQSS-14G-24

  產品咨詢

  留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
  pissing厕所撒尿1wc女厕所,欧美性xxxx极品高清hd,日本少妇人妻xxxxx18,网禁拗女稀缺资源在线观看
  掃一掃訪問手機站掃一掃訪問手機站
  訪問手機站